Home » Hvor du får hjelp » Hvor du kan få hjelp

Hvor du kan få hjelp

[ivcs]
Type: article
Parent page: Hvor du får hjelp
[/ivcs]

Norge er et langstrakt land med store geografiske avstander og store ubebodde områder. Det betyr at vi har mennesker spredd rundt hele landet, fra nord til sør. Dessverre er vi nok ikke så velutviklet når det kommer til temaet vi skal snakke om her – nemlig spilleavhengighet. Til tross for dette så er det jo naturligvis et krav om at man skal kunne tilby hjelp til alle i landet, uansett hvor de bor. Og går man inn for å se hvor det finnes behandlingssteder på blant annet Hjelpelinjen.no så ser man at det helst klart er noe man ønsker å oppfylle.

Overalt i landet

Det som er positivt med Hjelpelinjen er at de har delt det opp i forhold til fylker. Så er det selvfølgelig noen fylker som har flere organisasjoner enn andre. Det er jo ikke så veldig overraskende, da områder med flest mennesker naturligvis også har flest spillavhengige. Om vi ser bort i fra Østlandet og ser mot Vestlandet så er det faktisk mye å velge mellom. Til stor del så ser vi at det er Blå Kors som er en av de viktigste organisasjonene som sådan, da de faktisk er spredd over hele landet. Bor du for eksempel i Hordaland så referer Hjelpelinjen til tre behandlingstilbud. To av de er privatpraktiserende, og det som er bra med disse er at de er spesialiserte mot spillavhengighet. Dette i motsetning til andre steder der det er ruspoliklinikken som tar for seg all mulig avhengighet.

Det er jo i og for seg ikke nødvendigvis negativt, men det føles av en eller annen grunn litt betryggende om man har kontakt med en organisasjon som kun spesialiserer seg på én ting. Når det er sagt så har ruspoliklinikker egne avdelinger som retter seg mot spillavhengighet. Det er derfor ingen grunn til at du ikke skulle få hjelp. I og med at Norge er et land med der mange plasser har få innbyggere er det rett og slett ikke ressurser eller behov for en helt egen avdeling rettet mot spilleavhengige. Så selv om det finnes behandlingstilbud som er spesielt rettet mot denne gruppen, så kan man risikere å måtte reise langt for å komme til en slik avdeling.

Alt i alt så er tilbudet i Norge ganske bra, og med tanke på at det er litt over 30 000 mennesker i Norge som blir sett på som spillavhengige betyr det at man har et dekket behovet på en tilfredsstillende måte. Selv om det jo alltids kan bli bedre.